مشخصات استاندارد

AIA 2020 استاندارد

استانداردهاي هوا فضا آمريکا
Aerospace Industries Association of American
AIA استاندارد
AIA represents the nations leading manufacturers and suppliers of civil, military, and business aircraft, helicopters, Unmanned Arial Vehicles (UAVs), space systems, aircraft engines, missiles, materiel, and related components, equipment, services, and information technology.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 2600 کد استاندارد : 012
قیمت به ریال : 140000000 سال انتشار : 2020 دسته بندی : هوا فضا
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

AIA جدیدترین استانداردهای
AIA NAS671
AIA NAS671:2020
AIA NAS1291
AIA NAS1291:2020
AIA NAS1581
AIA NAS1581:2020
AIA NAS1836
AIA NAS1836:2020
AIA NAS8402-8404
AIA NAS8402-8404:2020
AIA NAS9302
AIA NAS9302:2020نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute