مشخصات استاندارد

NAAMM 2021 استاندارد

انجمن ملي سازندگان فلزات معماري
National Association of Architectural Metal Manufacturers
NAAMM استاندارد
Since 1938, the National Association of Architectural Metal Manufacturers (NAAMM) has represented a wide variety of architectural metal products for building construction. NAAMM currently has six operating divisions, which promote the use of their specific products through the development and distribution of technical standards.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 49 کد استاندارد : 339
قیمت به ریال : 42000000 سال انتشار : 2021 دسته بندی : سازه ساختمان
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

NAAMM جدیدترین استانداردهای
NAAMM HMMA 820 TN04
NAAMM HMMA 820 TN04:2021
NAAMM HMMA 862
NAAMM HMMA 862:2021
NAAMM MBG 533
NAAMM MBG 533:2021
NAAMM EMMA 557
NAAMM EMMA 557:2020
NAAMM HMMA 841
NAAMM HMMA 841:2019
NAAMM MBG 532
NAAMM MBG 532:2019نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute