مشخصات استاندارد

IDEA 2018 استاندارد

انجمن توزيع کنندگان مستقل الکترونيک
Independent Distributors of Electronics Association
IDEA استاندارد
A global trade association comprised of organizations dedicated to quality initiatives that provide Responsible Procurement Solutions™ to the supply chain.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 2 کد استاندارد : 338
قیمت به ریال : 42000000 سال انتشار : 2018 دسته بندی : برق الکترونيک
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

IDEA جدیدترین استانداردهای
IDEA QMS-9090-B
IDEA QMS-9090-B:2018
IDEA STD-1010-B
IDEA STD-1010-B:2011نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute