مشخصات استاندارد

PCI 2019 استاندارد

موسسه بتن پيش ساخته
Precast/Prestressed Concrete Institute
PCI استاندارد
Founded in 1954, the Precast/Prestressed Concrete Institute (PCI) is the technical institute and trade association for the precast/prestressed concrete structures industry. As a technical institute, PCI develops, maintains, and disseminates the Body of Knowledge for the design, fabrication, and erection of precast concrete structures and systems.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 23 کد استاندارد : 326
قیمت به ریال : 42000000 سال انتشار : 2019 دسته بندی : سازه ساختمان
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

PCI جدیدترین استانداردهای
PCI 128-19
PCI 128-19:2019
PCI MNL-136-19
PCI MNL-136-19:2019
PCI 124-18
PCI 124-18:2018
PCI MNL-120-17
PCI MNL-120-17:2017
PCI MNL-122-07
PCI MNL-122-07:2017
PCI MNL-126-15
PCI MNL-126-15:2015نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2024© Hercules Ebooks Institute