مشخصات استاندارد

DOE 2021 استاندارد

بخش انرژي
Department of Energy
DOE استاندارد
The United States Department of Energy is a cabinet-level department of the United States Government concerned with the United States policies regarding energy and safety in handling nuclear material

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 501 کد استاندارد : 321
قیمت به ریال : 42000000 سال انتشار : 2021 دسته بندی : نفت انرژي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

DOE جدیدترین استانداردهای
DOE STD-1237-2021
DOE STD-1237-2021:2021
DOE HDBK-1240-2021
DOE HDBK-1240-2021:2021
DOE STD-5506-2021
DOE STD-5506-2021:2021
DOE FTCP-PSQS-1125-2021
DOE FTCP-PSQS-1125-2021:2021
DOE STD-1192-2021
DOE STD-1192-2021:2021
DOE STD-1196-2021
DOE STD-1196-2021:2021نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute