مشخصات استاندارد

PEI 2020 استاندارد

موسسه تجهيزات نفتي
Petroleum Equipment Institute
PEI استاندارد
The Petroleum Equipment Institute is a trade association whose members manufacture, distribute and service petroleum marketing and liquid-handling equipment. Founded in 1951, PEI represents more than 1,600 member companies located in all 50 states and more than 80 countries. Members include manufacturers, sellers and installers of equipment used in service stations, terminals, bulk plants, fuel, oil and gasoline delivery, and similar petroleum marketing operations.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور

توضيحات : عرضه اين پکيج در قالب مجموعه اي از استانداردها ميسر است
تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 17 کد استاندارد : 318
قیمت به ریال : 42000000 سال انتشار : 2020 دسته بندی : نفت انرژي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

PEI جدیدترین استانداردهای
PEI RP700
PEI RP700:2020
PEI RP1300
PEI RP1300:2020
PEI RP300
PEI RP300:2019
PEI RP200
PEI RP200:2019
PEI RP500
PEI RP500:2019
PEI RP1200
PEI RP1200:2019نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute