مشخصات استاندارد

AMS 2022 استاندارد

استاندارد خصوصيات مواد هوا فضا
Aerospace Material Specifications
AMS استاندارد
This comprehensive database includes thousands of current aerospace material specifications issued by SAEs aerospace materials committees. New and revised standards are added to the database automatically upon publication, so database subscribers always have access to the most current information.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 5928 کد استاندارد : 297
قیمت به ریال : 84000000 سال انتشار : 2022 دسته بندی : هوا فضا
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

AMS جدیدترین استانداردهای
AMS AMS1389
AMS AMS1389:2022
AMS AMS1775C
AMS AMS1775C:2022
AMS AMS2368E
AMS AMS2368E:2022
AMS AMS2419E
AMS AMS2419E:2022
AMS AMS2420F
AMS AMS2420F:2022
AMS AMS2423F
AMS AMS2423F:2022نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute