مشخصات استاندارد

DELPHI 2018 استاندارد

سيستم هاي داخلي و روشنائي دلفي
Delphi Interior and Lighting Systems
DELPHI استاندارد
Delphi is a leading global supplier of electronics and technologies for automotive, commercial vehicle and other market segments. Operating major technical centers, manufacturing sites and customer support facilities in 30 countries, Delphi delivers real-world innovations that make products smarter and safer as well as more powerful and efficient.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور

توضيحات : عرضه اين پکيج در قالب مجموعه اي از استانداردها ميسر است
تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 1031 کد استاندارد : 228
قیمت به ریال : 140000000 سال انتشار : 2018 دسته بندی : برق الکترونيک
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

DELPHI جدیدترین استانداردهای
DELPHI DX550085
DELPHI DX550085:2014
DELPHI DX520400
DELPHI DX520400:2014
DELPHI DX550700
DELPHI DX550700:2014
DELPHI DX551600
DELPHI DX551600:2014
DELPHI DX551800
DELPHI DX551800:2013
DELPHI DX900423
DELPHI DX900423:2013نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute