مشخصات استاندارد

CLSI 2020 استاندارد

موسسه استاندارد هاي کلينيکي و آزمايشگاهي
Clinical and Laboratory Standards Institute
CLSI استاندارد
The Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) is a global nonprofit standards-developing organization that promotes the development and use of voluntary consensus standards and guidelines within the healthcare community. For healthcare professionals CLSI documents offer practical operating guidelines that lead to consistent practices precision and efficient use of resources. For industry they promote effective use of healthcare technologies and provide cost-and time-saving procedures for product development and approval. For government these tools streamline the regulatory process. For the entire healthcare community CLSI documents assure the levels of excellence and consistency that promote improved quality of life.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور

توضيحات : عرضه نسخه به روز اين پکيج در قالب مجموعه اي از استانداردها ميسر است
تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 398 کد استاندارد : 225
قیمت به ریال : 42000000 سال انتشار : 2020 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

CLSI جدیدترین استانداردهای
CLSI EP06
CLSI EP06:2020
CLSI M59
CLSI M59:2020
CLSI M60
CLSI M60:2020
CLSI M61
CLSI M61:2020
CLSI M100
CLSI M100:2020
CLSI MM13
CLSI MM13:2020نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute