مشخصات استاندارد

ASIS 2018 استاندارد

انجمن امنيت صنايع آمريکا
American Society for Industrial Security
ASIS استاندارد
ASIS International is the leading organization for security professionals worldwide. An ANSI-accredited Standards Developing Organization ASIS works with national and international standards-setting organizations to advance security practices worldwide through the development of standards and guidelines.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 24 کد استاندارد : 214
قیمت به ریال : 42000000 سال انتشار : 2018 دسته بندی : دفاعي نظامي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

ASIS جدیدترین استانداردهای
ASIS ORM.1
ASIS ORM.1:2017
ASIS PSC.1
ASIS PSC.1:2017
ASIS INV.1
ASIS INV.1:2015
ASIS RA.1
ASIS RA.1:2015
ASIS SCRM.1
ASIS SCRM.1:2014
ASIS SPC.2
ASIS SPC.2:2014نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute