مشخصات استاندارد

ASABE 2021 استاندارد

انجمن مهندسين کشاورزي و بيولوژيکي آمريکا
American Society of Agricultural and Biological Engineers
ASABE استاندارد
The American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE) is an international professional society devoted to agricultural and biological engineering. ASABE serves many functions: it provides a forum for communication of research findings through conferences scientific journals and a magazine; it develops standards of practice; it provides opportunities for members to network.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور

توضيحات : عرضه اين پکيج در قالب مجموعه اي از استانداردها ميسر است
تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 322 کد استاندارد : 210
قیمت به ریال : 0 سال انتشار : 2021 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

ASABE جدیدترین استانداردهای
ASABE D245.7
ASABE D245.7:2021
ASABE EP585.1
ASABE EP585.1:2021
ASABE S268.7
ASABE S268.7:2021
ASABE S572.3
ASABE S572.3:2020
ASABE S633
ASABE S633:2020
ASABE S648-1
ASABE S648-1:2020نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute