مشخصات استاندارد

AMACOM 2018 استاندارد

انجمن مديريت آمريکا
The American Management Association
AMACOM استاندارد
AMACOM is the publishing arm of the American Management Association. Their broad range of offerings help readers worldwide enhance their personal and professional growth and reach into the future to understand emerging trends and cutting-edge thinking.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور

توضيحات : عرضه اين پکيج در قالب مجموعه اي از استانداردها ميسر است
تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 39 کد استاندارد : 208
قیمت به ریال : 42000000 سال انتشار : 2018 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

AMACOM جدیدترین استانداردهای
AMACOM FACIL MGT HDBK
AMACOM FACIL MGT HDBK:2014
AMACOM LDRSHP 2030
AMACOM LDRSHP 2030:2014
AMACOM AMA HDBK PROJ MGT
AMACOM AMA HDBK PROJ MGT:2014
AMACOM SUCC BUSS PROC MGT
AMACOM SUCC BUSS PROC MGT:2014
AMACOM PERF-BSD PROJ MGT
AMACOM PERF-BSD PROJ MGT:2014
AMACOM EMO INTEL PROJ MGR
AMACOM EMO INTEL PROJ MGR:2014نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2024© Hercules Ebooks Institute