مشخصات استاندارد

TOTAL 2012 استاندارد

استانداردهاي شرکت نفتي توتال
Total S.A.
TOTAL استاندارد
Total S.A. is a French multinational integrated oil and gas company founded in 1924 and one of the seven "Supermajor" oil companies in the world.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 523 کد استاندارد : 190
قیمت به ریال : 210000000 سال انتشار : 2012 دسته بندی : نفت انرژي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

TOTAL جدیدترین استانداردهای
TOTAL GS EP CIV 401
TOTAL GS EP CIV 401:2012
TOTAL GS EP CIV 500
TOTAL GS EP CIV 500:2012
TOTAL GS EP COR 001
TOTAL GS EP COR 001:2012
TOTAL GS EP COR 002
TOTAL GS EP COR 002:2012
TOTAL GS EP COR 004
TOTAL GS EP COR 004:2012
TOTAL GS EP COR 100
TOTAL GS EP COR 100:2012نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2022© Hercules Ebooks Institute