مشخصات استاندارد

BP 2010 استاندارد

استانداردهاي نفت انگليس
British Petroleum
BP استاندارد
BP plc is a multinational oil and gas company headquartered in London England.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 834 کد استاندارد : 188
قیمت به ریال : 21000000 سال انتشار : 2010 دسته بندی : نفت انرژي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

BP جدیدترین استانداردهای
BP DS-30-851
BP DS-30-851:2010
BP DS-12-102
BP DS-12-102:2010
BP DS-12-052
BP DS-12-052:2010
BP DS-12-051
BP DS-12-051:2010
BP DS-30-852
BP DS-30-852:2010
BP DS-30-853
BP DS-30-853:2010نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute