مشخصات استاندارد

AICHE 2014 استاندارد

انجمن مهندسين شيمي آمريکا
American Institute of Chemical Engineers
AICHE استاندارد
The American Institute of Chemical Engineers is a professional organization for chemical engineers. AIChE was established in 1908 to distinguish chemical engineers as a profession independent of chemists and mechanical engineers.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 59 کد استاندارد : 186
قیمت به ریال : 21000000 سال انتشار : 2014 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

AICHE جدیدترین استانداردهای
AICHE AICHE G-18
AICHE AICHE G-18:2008
AICHE AICHE G-86
AICHE AICHE G-86:2006
AICHE AICHE G-96
AICHE AICHE G-96:2006
AICHE AICHE G-95
AICHE AICHE G-95:2005
AICHE AICHE E-32
AICHE AICHE E-32:2004
AICHE AICHE G-61
AICHE AICHE G-61:2003نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute