مشخصات استاندارد

VDI 2020 استاندارد

استانداردهاي انجمن مهندسين آلمان
VEREIN DEUTSCHER INGENIEURE E.V.
VDI استاندارد
Verein Deutscher Ingenieure is an organization with over 150,000 engineers and natural scientists. More than 12,000 honorary experts process the latest findings every year to promote the technology location. Established in 1856, the VDI is today the largest engineering association in Western Europe.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور

توضيحات : عرضه نسخه به روز اين پکيج در قالب مجموعه اي از استانداردها ميسر است
تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 1940 کد استاندارد : 184
قیمت به ریال : 42000000 سال انتشار : 2020 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

VDI جدیدترین استانداردهای
VDI NAMUR 2658 BLATT 3
VDI NAMUR 2658 BLATT 3:2020
VDI 6031
VDI 6031:2020
VDI 2660 BLATT 2
VDI 2660 BLATT 2:2020
VDI 3945 BLATT 3
VDI 3945 BLATT 3:2020
VDI 2729 BLATT 2
VDI 2729 BLATT 2:2020
VDI 3814 BLATT 4.2
VDI 3814 BLATT 4.2:2020نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2021© Hercules Ebooks Institute