مشخصات استاندارد

DVS 2010 استاندارد

انجمن جوشکاري آلمان
German Welding Society
DVS استاندارد

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 560 کد استاندارد : 182
قیمت به ریال : 14000000 سال انتشار : 2010 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

DVS جدیدترین استانداردهای
DVS DVS 0967
DVS DVS 0967:2010
DVS DVS 1608
DVS DVS 1608:2010
DVS DVS 1619
DVS DVS 1619:2010
DVS DVS 1710
DVS DVS 1710:2010
DVS DVS 1711
DVS DVS 1711:2010
DVS DVS 1801
DVS DVS 1801:2010نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute