مشخصات استاندارد

EEMUA 2020 استاندارد

استانداردهاي انجمن کاربران مواد و تجهيزات مهندسي
The Engineering Equipment and Materials Users Association
EEMUA استاندارد
The Engineering Equipment & Materials Users Association is a non-profit international membership organisation that exists to serve its member companies. EEMUA aims to improve the safety environmental and operating performance of industrial facilities in the most cost-effective way pursuing and promoting leadership in industrial asset management by sharing engineering experiences and expertise and by the active enlightened promotion of the distinct interests of users of engineering products.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور

توضيحات : عرضه اين پکيج در قالب مجموعه اي از استانداردها ميسر است
تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 133 کد استاندارد : 180
قیمت به ریال : 42000000 سال انتشار : 2020 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

EEMUA جدیدترین استانداردهای
EEMUA PUB NO 215
EEMUA PUB NO 215:2020
EEMUA PUB NO 242
EEMUA PUB NO 242:2020
EEMUA PUB NO 240
EEMUA PUB NO 240:2019
EEMUA PUB NO 231
EEMUA PUB NO 231:2019
EEMUA PUB NO 235
EEMUA PUB NO 235:2019
EEMUA PUB NO 184
EEMUA PUB NO 184:2019نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2022© Hercules Ebooks Institute