مشخصات استاندارد

GIS 2022 استاندارد

استانداردهاي صنعت گاز
Gas Industry Standards
GIS استاندارد
Gas Industry Standards (GIS) are product specifications for gas carrying assets and some specialist tooling used by the gas networks (GNs) in the UK.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 156 کد استاندارد : 175
قیمت به ریال : 42000000 سال انتشار : 2022 دسته بندی : نفت انرژي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

GIS جدیدترین استانداردهای
GIS PA9
GIS PA9:2022
GIS PA10
GIS PA10:2022
GIS PL2-1
GIS PL2-1:2022
GIS PL3
GIS PL3:2022
GIS V7-1
GIS V7-1:2021
GIS E8
GIS E8:2021نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute