مشخصات استاندارد

UKCAA 2022 استاندارد

سازمان هواپيمائي کشوري انگلستان
United Kingdom Civil Aviation Authority
UKCAA استاندارد
The Civil Aviation Authority is the statutory corporation which oversees and regulates all aspects of civil aviation in the United Kingdom. Its areas of responsibility include: Supervising the issuing of pilots licences, testing of equipment, calibrating of navaids, and many other inspections

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 3987 کد استاندارد : 171
قیمت به ریال : 42000000 سال انتشار : 2022 دسته بندی : هوا فضا
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

UKCAA جدیدترین استانداردهای
UKCAA ACN 2021-11-0365
UKCAA ACN 2021-11-0365:2022
UKCAA ACN 2021-11-0366
UKCAA ACN 2021-11-0366:2022
UKCAA ACN 2021-12-0182
UKCAA ACN 2021-12-0182:2022
UKCAA ACN 2022-01-0003
UKCAA ACN 2022-01-0003:2022
UKCAA ACN 2022-01-0004
UKCAA ACN 2022-01-0004:2022
UKCAA ACN 2022-01-0016
UKCAA ACN 2022-01-0016:2022نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute