مشخصات استاندارد

JAA 2008 استاندارد

انجمن مشترک هواپيمائي
Joint Aviation Authorities
JAA استاندارد
The Joint Aviation Authorities (JAA) was an associated body of the EASA representing the civil aviation regulatory authorities of a number of European States who had agreed to co-operate in developing and implementing common safety regulatory standards and procedures.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 283 کد استاندارد : 169
قیمت به ریال : 21000000 سال انتشار : 2008 دسته بندی : هوا فضا
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

JAA جدیدترین استانداردهای
JAA JAA A&GM JAA DIRECTORY
JAA JAA A&GM JAA DIRECTORY:2009
JAA A&GM SECTION 4
JAA A&GM SECTION 4:2009
JAA IHS CHG TO PUB
JAA IHS CHG TO PUB:2009
JAA MANUAL CAM
JAA MANUAL CAM:2009
JAA TGL 20
JAA TGL 20:2009
JAA TGL 37
JAA TGL 37:2009نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2024© Hercules Ebooks Institute