مشخصات استاندارد

EASA 2022 استاندارد

آژانس ايمني حمل و نقل هوايي اروپا
European Aviation Safety Agency
EASA استاندارد
The European Union Aviation Safety Agency or EASA is an agency of the European Union with responsibility for civil aviation safety. It carries out certification regulation and standardisation and also performs investigation and monitoring.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 8925 کد استاندارد : 168
قیمت به ریال : 42000000 سال انتشار : 2022 دسته بندی : هوا فضا
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

EASA جدیدترین استانداردهای
EASA 2011-0072-CN
EASA 2011-0072-CN:2022
EASA 2014-0213R1
EASA 2014-0213R1:2022
EASA 2015-0226R7
EASA 2015-0226R7:2022
EASA 2016-0004R1
EASA 2016-0004R1:2022
EASA 2016-0075R1
EASA 2016-0075R1:2022
EASA 2017-0042-CN
EASA 2017-0042-CN:2022نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute