مشخصات استاندارد

NECA 2020 استاندارد

انجمن بين المللي پيمانکاران برق
National Electrical Contractors Association
NECA استاندارد
The National Electrical Contractors Association (NECA) is the voice of the electrical construction industry. A trade organization founded in 1901 NECA contractors set industry standards for traditional and integrated electrical systems and leads the industry in the practical application of new technologies. NECA aims to protect the public while making electrical innovation possible.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 108 کد استاندارد : 151
قیمت به ریال : 21000000 سال انتشار : 2020 دسته بندی : برق الکترونيک
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

NECA جدیدترین استانداردهای
NECA NEIS 101
NECA NEIS 101:2020
NECA NEIS 331
NECA NEIS 331:2020
NECA NEIS 402
NECA NEIS 402:2020
NECA NEIS 600
NECA NEIS 600:2020
NECA NEIS 303
NECA NEIS 303:2019
NECA NEIS 413
NECA NEIS 413:2019نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute