مشخصات استاندارد

NECA 2016 استاندارد

انجمن بين المللي پيمانکاران برق
National Electrical Contractors Association
NECA استاندارد
The National Electrical Contractors Association (NECA) is the voice of the electrical construction industry. A trade organization founded in 1901 NECA contractors set industry standards for traditional and integrated electrical systems and leads the industry in the practical application of new technologies. NECA aims to protect the public while making electrical innovation possible.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 92 کد استاندارد : 151
قیمت به ریال : 21000000 سال انتشار : 2016 دسته بندی : برق الکترونيک
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

NECA جدیدترین استانداردهای
NECA NEIS 416
NECA NEIS 416:2016
NECA NEIS 130
NECA NEIS 130:2016
NECA NEIS 230
NECA NEIS 230:2016
NECA NEIS 301
NECA NEIS 301:2016
NECA NEIS 700
NECA NEIS 700:2016
NECA NEIS 1
NECA NEIS 1:2015نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute