مشخصات استاندارد

AMCA 2021 استاندارد

انجمن کنترل و حرکت هوا
Air Movement and Control Association
AMCA استاندارد
AMCA International serves the air movement and control industry with certification programs application manuals product-rating manuals test methods and ANSI-approved standards for industrial commercial and residential air-handling equipment.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 125 کد استاندارد : 149
قیمت به ریال : 42000000 سال انتشار : 2021 دسته بندی : سازه ساختمان
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

AMCA جدیدترین استانداردهای
AMCA 511
AMCA 511:2021
AMCA 204
AMCA 204:2020
AMCA 260
AMCA 260:2020
AMCA 205
AMCA 205:2019
AMCA 610
AMCA 610:2019
AMCA 802
AMCA 802:2019نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute