مشخصات استاندارد

GPSA 2016 استاندارد

انجمن تامين کنندگان پردازش هاي گازي
Gas Processors Suppliers Association
GPSA استاندارد
The Gas Processors Supplier Association (GPSA) was formed in 1928 as the Natural Gasoline Supply Mens Association (NGSMA). Its principal purpose was a service organization to the parent Natural Gasoline Association of America (NGAA). Both organizations underwent name changes in subsequent years in response to changing industry conditions.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 104 کد استاندارد : 144
قیمت به ریال : 42000000 سال انتشار : 2016 دسته بندی : نفت انرژي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

GPSA جدیدترین استانداردهای
GPSA M01
GPSA M01:2016
GPSA M02
GPSA M02:2016
GPSA M03
GPSA M03:2016
GPSA M04
GPSA M04:2016
GPSA M05
GPSA M05:2016
GPSA M06
GPSA M06:2016نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute