مشخصات استاندارد

IMO 2020 استاندارد

سازمان جهاني کشتي راني
International Maritime Organization
IMO استاندارد
Established in 1948 the International Maritime Organization (IMO) is the United Nations agency responsible for improving maritime safety and preventing marine pollution from ships. IMO publications cover essential topics for the maritime and shipping industries. These include facilitation of travel and transport cargoes marine environment protection marine technology maritime safety and navigation and rescue

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور

توضيحات : عرضه اين پکيج در قالب مجموعه اي از استانداردها ميسر است
تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 269 کد استاندارد : 141
قیمت به ریال : 84000000 سال انتشار : 2020 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

IMO جدیدترین استانداردهای
IMO IA545E
IMO IA545E:2017
IMO T710E
IMO T710E:2017
IMO IE982E
IMO IE982E:2017
IMO IE520E
IMO IE520E:2017
IMO I109E
IMO I109E:2016
IMO IA104E
IMO IA104E:2016نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2021© Hercules Ebooks Institute