مشخصات استاندارد

IMO 2021 استاندارد

سازمان جهاني کشتي راني
International Maritime Organization
IMO استاندارد
Established in 1948 the International Maritime Organization (IMO) is the United Nations agency responsible for improving maritime safety and preventing marine pollution from ships. IMO publications cover essential topics for the maritime and shipping industries. These include facilitation of travel and transport cargoes marine environment protection marine technology maritime safety and navigation and rescue

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور

توضيحات : عرضه اين پکيج در قالب مجموعه اي از استانداردها ميسر است
تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 350 کد استاندارد : 141
قیمت به ریال : 84000000 سال انتشار : 2021 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

IMO جدیدترین استانداردهای
IMO KB116E
IMO KB116E:2021
IMO IG110E
IMO IG110E:2020
IMO IJ260E
IMO IJ260E:2020
IMO IA810E
IMO IA810E:2020
IMO IF961E
IMO IF961E:2019
IMO II960E
IMO II960E:2019نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute