مشخصات استاندارد

IPS 2021 استاندارد

استانداردهاي نفت ايران
Iranian Petroleum standards
IPS استاندارد
Iranian Petroleum standards (IPS) have been prepared on the basis of the recognized standards, scientific publications, technical documents, accumulated knowledge and experiences in petroleum industries at national and international levels.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور

اين استاندارد غيره قابل فروش ميباشد
تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 524 کد استاندارد : 128
قیمت به ریال : 0 سال انتشار : 2021 دسته بندی : نفت انرژي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

IPS جدیدترین استانداردهای
IPS G-CP-210
IPS G-CP-210:2021
IPS T-PP-125
IPS T-PP-125:2021
IPS T-PP-130
IPS T-PP-130:2021
IPS T-PP-135
IPS T-PP-135:2021
IPS T-PP-140
IPS T-PP-140:2021
IPS T-PP-145
IPS T-PP-145:2021نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute