مشخصات استاندارد

AAMI 2023 استاندارد

انجمن پيشبرد ابزار دقيق پزشکي
Association for the Advancement of Medical Instrumentation
AAMI استاندارد
AAMI is the primary source of consensus standards both national and international for the medical device industry as well as practical information support and guidance for healthcare technology and sterilization professionals.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 895 کد استاندارد : 127
قیمت به ریال : 42000000 سال انتشار : 2023 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

AAMI جدیدترین استانداردهای
AAMI EQ89
AAMI EQ89:2023
AAMI ISO 11137-3
AAMI ISO 11137-3:2023
AAMI ISO TIR16775
AAMI ISO TIR16775:2023
AAMI ISO TIR21387
AAMI ISO TIR21387:2023
AAMI ST55
AAMI ST55:2023
AAMI ST108
AAMI ST108:2023نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute