مشخصات استاندارد

OIML 2022 استاندارد

سازمان بين المللي اندازه شناسي قانوني
The International Organization of Legal Metrology
OIML استاندارد
The International Organization of Legal Metrology, is an intergovernmental organization that was created in 1955 to promote the global harmonization of the legal metrology procedures that underpin and facilitate international trade

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 287 کد استاندارد : 125
قیمت به ریال : 21000000 سال انتشار : 2022 دسته بندی : عمومي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

OIML جدیدترین استانداردهای
OIML B8
OIML B8:2022
OIML B12
OIML B12:2022
OIML B18
OIML B18:2022
OIML B19
OIML B19:2022
OIML D5
OIML D5:2022
OIML D10
OIML D10:2022نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2024© Hercules Ebooks Institute