مشخصات استاندارد

AS 2017 استاندارد

استاندارد هاي ملي استراليا
Australian Standards
AS استاندارد
Standards Australia is an independent not-for-profit organization recognized by the Australian Government as the peak non-government Standards body in Australia. The organization develops internationally aligned Australian Standards that enhance the nation s economic efficiency international competitiveness and contribution to community demand for a safe and sustainable environment. Standards Australia is the Australian member of ISO and IEC.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 4407 کد استاندارد : 119
قیمت به ریال : 21000000 سال انتشار : 2017 دسته بندی : عمومي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

AS جدیدترین استانداردهای
AS NZS 8635
AS NZS 8635:2018
AS 62841.2.21
AS 62841.2.21:2018
AS ETSI EN 301 178
AS ETSI EN 301 178:2018
AS SA/TS ISO/IEC 14543.3.5
AS SA/TS ISO/IEC 14543.3.5:2018
AS SA/TS ISO/IEC 14543.3.4
AS SA/TS ISO/IEC 14543.3.4:2018
AS 3500.1
AS 3500.1:2018نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2022© Hercules Ebooks Institute