مشخصات استاندارد

AS 2022 استاندارد

استاندارد هاي ملي استراليا
Australian Standards
AS استاندارد
Standards Australia is an independent not-for-profit organization recognized by the Australian Government as the peak non-government Standards body in Australia. The organization develops internationally aligned Australian Standards that enhance the nation s economic efficiency international competitiveness and contribution to community demand for a safe and sustainable environment. Standards Australia is the Australian member of ISO and IEC.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 5261 کد استاندارد : 119
قیمت به ریال : 42000000 سال انتشار : 2022 دسته بندی : عمومي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

AS جدیدترین استانداردهای
AS 4687.1
AS 4687.1:2022
AS 4758.1
AS 4758.1:2022
AS 7639
AS 7639:2022
AS 2809.5
AS 2809.5:2022
AS 2845.1
AS 2845.1:2022
AS 3778.4.1
AS 3778.4.1:2022نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute