مشخصات استاندارد

ASME BPVC 2023 استاندارد

کدهاي مخازن تحت فشار
ASME Boiler & Pressure Vessel Code
ASME BPVC استاندارد
The ASME Boiler & Pressure Vessel Code is an American Society of Mechanical Engineers standard that regulates the design and construction of boilers and pressure vessels. The document is written and maintained by volunteers chosen for their technical expertise.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 283 کد استاندارد : 118
قیمت به ریال : 35000000 سال انتشار : 2023 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

ASME BPVC جدیدترین استانداردهای
ASME BPVC Section I
ASME BPVC Section I:2023
ASME BPVC Section II A1
ASME BPVC Section II A1:2023
ASME BPVC Section II A2
ASME BPVC Section II A2:2023
ASME BPVC Section II B
ASME BPVC Section II B:2023
ASME BPVC Section II C
ASME BPVC Section II C:2023
ASME BPVC Section II D C
ASME BPVC Section II D C:2023نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2024© Hercules Ebooks Institute