مشخصات استاندارد

ASME BPVC 2019 استاندارد

کدهاي مخازن تحت فشار
ASME Boiler & Pressure Vessel Code
ASME BPVC استاندارد
The ASME Boiler & Pressure Vessel Code is an American Society of Mechanical Engineers standard that regulates the design and construction of boilers and pressure vessels. The document is written and maintained by volunteers chosen for their technical expertise.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 218 کد استاندارد : 118
قیمت به ریال : 14000000 سال انتشار : 2019 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

[HyperLink5]

Error in Result!

نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2021© Hercules Ebooks Institute