مشخصات استاندارد

UNI 2007 استاندارد

استانداردهاي ايتاليا
Ente Nazionale Italiano Di Unifacazione
UNI استاندارد
UNI the Italian Organization for Standardization is a private non- profit organization founded in 1921 and recognized by the State and the European Union to study develop approve and publish voluntary standards - the so-called "UNI "- in all sectors of industrial commercial and service sectors (except in those electrical and electrical). UNI members are businesses professionals associations government agencies research centers and schools. UNI represents Italy at the organizations European Standardisation (CEN) and international (ISO).

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 1373 کد استاندارد : 117
قیمت به ریال : 21000000 سال انتشار : 2007 دسته بندی : عمومي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

UNI جدیدترین استانداردهای
UNI 1940-1
UNI 1940-1:2007
UNI 12402-5
UNI 12402-5:2007
UNI 12402-4
UNI 12402-4:2007
UNI 12402-3
UNI 12402-3:2007
UNI 12402-2
UNI 12402-2:2007
UNI 12402-9
UNI 12402-9:2007نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute