مشخصات استاندارد

TAPPI 2018 استاندارد

استانداردهاي کاغذ و کارتن
TAPPI Organization
TAPPI استاندارد
TAPPI is the leading technical association for the worldwide pulp paper packaging and converting industries. TAPPI Test Methods and Technical Information Papers (TIPs) provide the most comprehensive collection of reliable technical information in the paper processing industry.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 612 کد استاندارد : 113
قیمت به ریال : 42000000 سال انتشار : 2018 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

TAPPI جدیدترین استانداردهای
TAPPI TIP 0404-49
TAPPI TIP 0404-49:2018
TAPPI TIP 0404-52
TAPPI TIP 0404-52:2018
TAPPI TIP 0404-55
TAPPI TIP 0404-55:2018
TAPPI TIP 0416-05
TAPPI TIP 0416-05:2018
TAPPI TIP 0808-04
TAPPI TIP 0808-04:2018
TAPPI T 227 OM
TAPPI T 227 OM:2017نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2024© Hercules Ebooks Institute