مشخصات استاندارد

SAE 2022 استاندارد

استانداردهاي انجمن مهندسين خودروسازي و هوا و فضا
Society of Automotive Engineers
SAE استاندارد
SAE standards are internationally recognized for their role in helping ensure the safety quality and effectiveness of products and services across the mobility engineering industry. They contain detailed production and interoperability guidelines; clarify legal and regulatory grey areas; condense product development cycles; ensure consistency and high quality in manufacturing; and lead the way to maximum performance.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :4 تعداد استاندارد : 21680 کد استاندارد : 110
قیمت به ریال : 84000000 سال انتشار : 2022 دسته بندی : خودرو
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

SAE جدیدترین استانداردهای
SAE AIR825-3A
SAE AIR825-3A:2022
SAE AIR1147B
SAE AIR1147B:2022
SAE AIR1351K
SAE AIR1351K:2022
SAE AIR1389C
SAE AIR1389C:2022
SAE AIR1589C
SAE AIR1589C:2022
SAE AIR1869D
SAE AIR1869D:2022نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute