مشخصات استاندارد

SAE 2021 استاندارد

استانداردهاي انجمن مهندسين خودروسازي و هوا و فضا
Society of Automotive Engineers
SAE استاندارد
SAE standards are internationally recognized for their role in helping ensure the safety quality and effectiveness of products and services across the mobility engineering industry. They contain detailed production and interoperability guidelines; clarify legal and regulatory grey areas; condense product development cycles; ensure consistency and high quality in manufacturing; and lead the way to maximum performance.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :4 تعداد استاندارد : 17576 کد استاندارد : 110
قیمت به ریال : 42000000 سال انتشار : 2021 دسته بندی : خودرو
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

SAE جدیدترین استانداردهای
SAE AIR797F
SAE AIR797F:2021
SAE AIR887C
SAE AIR887C:2021
SAE AIR1116C
SAE AIR1116C:2021
SAE AIR1168-4C
SAE AIR1168-4C:2021
SAE AIR1184B
SAE AIR1184B:2021
SAE AIR1266B
SAE AIR1266B:2021نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2022© Hercules Ebooks Institute