مشخصات استاندارد

PPI 2021 استاندارد

استانداردهاي لوله هاي پلاستيکي آمريکا
Plastic Pipe Institute
PPI استاندارد
The Plastics Pipe Institute Inc. (PPI) is the major trade association representing all segments of the plastics piping industry. PPI members share a common interest in broadening awareness and creating opportunities that expand market share and extend the use of plastics pipe in all its many applications. As an association PPI focuses collaborative efforts to accumulate data concentrate facts and target resources toward advancements in applications and increases in widespread usage.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 220 کد استاندارد : 107
قیمت به ریال : 21000000 سال انتشار : 2021 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

PPI جدیدترین استانداردهای
PPI TN-11
PPI TN-11:2021
PPI TN-38
PPI TN-38:2021
PPI TN-46
PPI TN-46:2021
PPI TN-48
PPI TN-48:2021
PPI TN-63
PPI TN-63:2021
PPI TN-65
PPI TN-65:2021نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute