مشخصات استاندارد

PFI 2016 استاندارد

استانداردهاي انجمن لوله
Pipe Fabrication Institute
PFI استاندارد
The Pipe Fabrication Institute (PFI) was formed in 1913. It is one of the oldest and most respected industry associations in the United States. The PFI exists solely for the purpose of ensuring a level of quality in the pipe fabrication industry that is without compromise.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 76 کد استاندارد : 105
قیمت به ریال : 14000000 سال انتشار : 2016 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

PFI جدیدترین استانداردهای
PFI ES-22
PFI ES-22:2016
PFI ES-36
PFI ES-36:2016
PFI ES-24
PFI ES-24:2015
PFI ES-2
PFI ES-2:2013
PFI ES-4
PFI ES-4:2013
PFI ES-5
PFI ES-5:2013نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2021© Hercules Ebooks Institute