مشخصات استاندارد

OSHA 2020 استاندارد

استاندارد ايمني و بهداشت شغل
Occupational Safety and Health Administration
OSHA استاندارد
The Occupational Safety and Health Administration is an agency of the United States Department of Labor.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 601 کد استاندارد : 104
قیمت به ریال : 14000000 سال انتشار : 2020 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

OSHA جدیدترین استانداردهای
OSHA 3110
OSHA 3110:2020
OSHA 3302
OSHA 3302:2020
OSHA 3774
OSHA 3774:2020
OSHA 3984-01
OSHA 3984-01:2020
OSHA 3987-02
OSHA 3987-02:2020
OSHA 3989
OSHA 3989:2020نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2021© Hercules Ebooks Institute