مشخصات استاندارد

NBIC 2019 استاندارد

کد هاي بين المللي بازرسي مخازن تحت فشار
National Board of boiler and pressure vessel inspectors
NBIC استاندارد
The National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors was created in 1919 to promote greater safety to life and property through uniformity in the construction, installation, repair, maintenance, and inspection of pressure equipment.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 17 کد استاندارد : 095
قیمت به ریال : 14000000 سال انتشار : 2019 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

NBIC جدیدترین استانداردهای
NBIC NB23-1
NBIC NB23-1:2019
NBIC NB23-2
NBIC NB23-2:2019
NBIC NB23-3
NBIC NB23-3:2019
NBIC NB23-4
NBIC NB23-4:2019
NBIC NB23-1
NBIC NB23-1:2017
NBIC NB23-2
NBIC NB23-2:2017نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2021© Hercules Ebooks Institute