مشخصات استاندارد

JIS 2022 استاندارد

استانداردهاي صنعتي ژاپن
Japanese Industrial Standards
JIS استاندارد
JIS covers industrial and mineral products comparable to standards established by various industrial associations for specific needs or standards established and used by companies (operation manuals products specifications etc.). The need for common practices in companies of the same industrial sector leads to the establishment of industrial association standards and the same need in terms of wider applications promotes the establishment of JIS.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور

توضيحات : عرضه نسخه به روز اين پکيج در قالب مجموعه اي از استانداردها ميسر است
تعداد دیسک :3 تعداد استاندارد : 16635 کد استاندارد : 089
قیمت به ریال : 126000000 سال انتشار : 2022 دسته بندی : عمومي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

JIS جدیدترین استانداردهای
JIS A 1503
JIS A 1503:2022
JIS A 5207
JIS A 5207:2022
JIS A 5526
JIS A 5526:2022
JIS A 5905
JIS A 5905:2022
JIS A 5908
JIS A 5908:2022
JIS B 0642
JIS B 0642:2022نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute