مشخصات استاندارد

ISO 2021 استاندارد

استاندارد هاي سازمان بين المللي استاندارد
International Organization for Standardization
ISO استاندارد
ISO is a global federation of national standards bodies from approximately 100 countries. Today ISO standards are accepted worldwide as the method by which manufacturers and service providers can achieve maximum convenience and efficiency in the exchange of goods and services.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :10 تعداد استاندارد : 38588 کد استاندارد : 084
قیمت به ریال : 42000000 سال انتشار : 2021 دسته بندی : عمومي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

ISO جدیدترین استانداردهای
ISO 248-1
ISO 248-1:2021
ISO 407
ISO 407:2021
ISO 630-1
ISO 630-1:2021
ISO 630-2
ISO 630-2:2021
ISO 630-3
ISO 630-3:2021
ISO 630-4
ISO 630-4:2021نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2022© Hercules Ebooks Institute