مشخصات استاندارد

ISO 2023 استاندارد

استاندارد هاي سازمان بين المللي استاندارد
International Organization for Standardization
ISO استاندارد
ISO is a global federation of national standards bodies from approximately 100 countries. Today ISO standards are accepted worldwide as the method by which manufacturers and service providers can achieve maximum convenience and efficiency in the exchange of goods and services.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :13 تعداد استاندارد : 42032 کد استاندارد : 084
قیمت به ریال : 84000000 سال انتشار : 2023 دسته بندی : عمومي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

ISO جدیدترین استانداردهای
ISO 179-1
ISO 179-1:2023
ISO 180
ISO 180:2023
ISO 188
ISO 188:2023
ISO 199
ISO 199:2023
ISO 204
ISO 204:2023
ISO 210
ISO 210:2023نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute