مشخصات استاندارد

IPC 2021 استاندارد

کد هاي بين المللي لوله کشي
International Plumbing Code
IPC استاندارد
The International Code Council (ICC) a membership association dedicated to building safety fire prevention and energy efficiency develops the codes used to construct residential and commercial buildings including homes and schools. Most U.S. cities counties and states that adopt codes choose the International Codes building safety codes developed by the ICC. The International Codes also serve as the basis for construction of federal properties around the world and as a reference for many nations outside the United States.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :1 تعداد استاندارد : 1 کد استاندارد : 081
قیمت به ریال : 1700000 سال انتشار : 2021 دسته بندی : سازه ساختمان
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

IPC جدیدترین استانداردهای
IPC 1791C
IPC 1791C:2023
IPC 2591
IPC 2591:2023
IPC 7091A
IPC 7091A:2023
IPC 9797A
IPC 9797A:2023
IPC A-610HC
IPC A-610HC:2023
IPC 4202C
IPC 4202C:2022نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute