مشخصات استاندارد

IES 2021 استاندارد

استانداردهاي انجمن مهندسي روشنايي
Illuminating Engineering Society
IES استاندارد
For over a century IES (formerly IESNA) has provided services programs and publications for the lighting community and its consumers. In addition to approximately 100 design guides technical memoranda and documents IES develops standards in conjunction with other related organizations.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 250 کد استاندارد : 074
قیمت به ریال : 42000000 سال انتشار : 2021 دسته بندی : برق الکترونيک
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

IES جدیدترین استانداردهای
IES LM-73 ERTA
IES LM-73 ERTA:2020
IES RP-8 ADD 1
IES RP-8 ADD 1:2020
IES IES TM-30 ERTA 1 & 2
IES IES TM-30 ERTA 1 & 2:2020
IES LM-10
IES LM-10:2020
IES LM-11
IES LM-11:2020
IES LM-20
IES LM-20:2020نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2021© Hercules Ebooks Institute