مشخصات استاندارد

IEEE 2021 استاندارد

استانداردهاي انجمن مهندسين الکترونيک
Institute of Electrical and Electronics Engineers
IEEE استاندارد
IEEE is the world s largest technical professional society serving members in computing electrical engineering and electronics. Comprised of 37 societies and councils IEEE publishes technical journals magazines proceedings and more than 800 standards.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :3 تعداد استاندارد : 3187 کد استاندارد : 073
قیمت به ریال : 21000000 سال انتشار : 2021 دسته بندی : برق الکترونيک
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

IEEE جدیدترین استانداردهای
IEEE C2
IEEE C2:2022
IEEE 532
IEEE 532:2021
IEEE 802.11ax
IEEE 802.11ax:2021
IEEE 802.15.4y
IEEE 802.15.4y:2021
IEEE 802.19.3
IEEE 802.19.3:2021
IEEE 841
IEEE 841:2021نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2022© Hercules Ebooks Institute