مشخصات استاندارد

IEEE 2020 استاندارد

استانداردهاي انجمن مهندسين الکترونيک
Institute of Electrical and Electronics Engineers
IEEE استاندارد
IEEE is the world s largest technical professional society serving members in computing electrical engineering and electronics. Comprised of 37 societies and councils IEEE publishes technical journals magazines proceedings and more than 800 standards.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :3 تعداد استاندارد : 3029 کد استاندارد : 073
قیمت به ریال : 14000000 سال انتشار : 2020 دسته بندی : برق الکترونيک
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

IEEE جدیدترین استانداردهای
IEEE C2
IEEE C2:2022
IEEE 16
IEEE 16:2020
IEEE 48
IEEE 48:2020
IEEE 308
IEEE 308:2020
IEEE 389
IEEE 389:2020
IEEE 485
IEEE 485:2020نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2021© Hercules Ebooks Institute