مشخصات استاندارد

IEEE 2022 استاندارد

استانداردهاي انجمن مهندسين الکترونيک
Institute of Electrical and Electronics Engineers
IEEE استاندارد
IEEE is the world s largest technical professional society serving members in computing electrical engineering and electronics. Comprised of 37 societies and councils IEEE publishes technical journals magazines proceedings and more than 800 standards.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :3 تعداد استاندارد : 3273 کد استاندارد : 073
قیمت به ریال : 35000000 سال انتشار : 2022 دسته بندی : برق الکترونيک
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

IEEE جدیدترین استانداردهای
IEEE C2
IEEE C2:2022
IEEE 360
IEEE 360:2022
IEEE 519
IEEE 519:2022
IEEE 577
IEEE 577:2022
IEEE 620
IEEE 620:2022
IEEE 765
IEEE 765:2022نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute