مشخصات استاندارد

IEC 2021 استاندارد

استانداردهاي کميته بين المللي الکترونيک
International Electrotechnical Commission
IEC استاندارد
IEC s activities collectively known as electrotechnology cover all electrical electronic and associated technologies in the areas of power generation transmission and distribution medical equipment semiconductors fibre optics nanotechnology and renewable energies. In addition to providing an excellent framework for improving safety and optimizing energy IEC standards support trade between countries by providing a reference for the functioning of the World Trade Organization (WTO) Agreement on Technical Barriers to Trade.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :7 تعداد استاندارد : 11410 کد استاندارد : 071
قیمت به ریال : 35000000 سال انتشار : 2021 دسته بندی : برق الکترونيک
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

IEC جدیدترین استانداردهای
IEC 60050-102-2007 AMD 3
IEC 60050-102-2007 AMD 3:2021
IEC 60050-121-1998 AMD 4
IEC 60050-121-1998 AMD 4:2021
IEC 60050-121-1998 AMD 5
IEC 60050-121-1998 AMD 5:2021
IEC 60050-131-2002 AMD 4
IEC 60050-131-2002 AMD 4:2021
IEC 60050-151-2001 AMD 5
IEC 60050-151-2001 AMD 5:2021
IEC 60050-161-1990 AMD 10
IEC 60050-161-1990 AMD 10:2021نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2022© Hercules Ebooks Institute