مشخصات استاندارد

IEC 2022 استاندارد

استانداردهاي کميته بين المللي الکترونيک
International Electrotechnical Commission
IEC استاندارد
IEC s activities collectively known as electrotechnology cover all electrical electronic and associated technologies in the areas of power generation transmission and distribution medical equipment semiconductors fibre optics nanotechnology and renewable energies. In addition to providing an excellent framework for improving safety and optimizing energy IEC standards support trade between countries by providing a reference for the functioning of the World Trade Organization (WTO) Agreement on Technical Barriers to Trade.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :8 تعداد استاندارد : 13844 کد استاندارد : 071
قیمت به ریال : 84000000 سال انتشار : 2022 دسته بندی : برق الکترونيک
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

IEC جدیدترین استانداردهای
IEC 60034-1
IEC 60034-1:2022
IEC 60034-18-32
IEC 60034-18-32:2022
IEC 60034-33
IEC 60034-33:2022
IEC 60050-417
IEC 60050-417:2022
IEC 60061-1-1969 AMD 62
IEC 60061-1-1969 AMD 62:2022
IEC 60061-1-1969 AMD 63
IEC 60061-1-1969 AMD 63:2022نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute