مشخصات استاندارد

IEC 2024 استاندارد

استانداردهاي کميته بين المللي الکترونيک
International Electrotechnical Commission
IEC استاندارد
IEC s activities collectively known as electrotechnology cover all electrical electronic and associated technologies in the areas of power generation transmission and distribution medical equipment semiconductors fibre optics nanotechnology and renewable energies. In addition to providing an excellent framework for improving safety and optimizing energy IEC standards support trade between countries by providing a reference for the functioning of the World Trade Organization (WTO) Agreement on Technical Barriers to Trade.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :8 تعداد استاندارد : 14943 کد استاندارد : 071
قیمت به ریال : 84000000 سال انتشار : 2024 دسته بندی : برق الکترونيک
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

IEC جدیدترین استانداردهای
IEC 61523-4-2023 cor1
IEC 61523-4-2023 cor1:2024
IEC 61676-2023 cor1
IEC 61676-2023 cor1:2024
IEC CISPR 11
IEC CISPR 11:2024
IEC 60034-2-1
IEC 60034-2-1:2024
IEC 60034-2-2
IEC 60034-2-2:2024
IEC 60034-2-3
IEC 60034-2-3:2024نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2024© Hercules Ebooks Institute