مشخصات استاندارد

ICAO 2022 استاندارد

استانداردهاي غير نظامي هوا فضا
International Civil Aviation Organization
ICAO استاندارد
A specialized agency of the United Nations the International Civil Aviation Organization (ICAO) was created in 1944 to promote the safe and orderly development of international civil aviation throughout the world. It sets standards and regulations necessary for aviation safety security efficiency and regularity as well as for aviation environmental protection. The Organization serves as the forum for cooperation in all fields of civil aviation among its 191 Member States.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 1127 کد استاندارد : 067
قیمت به ریال : 84000000 سال انتشار : 2022 دسته بندی : هوا فضا
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

ICAO جدیدترین استانداردهای
ICAO ANNEX 1
ICAO ANNEX 1:2022
ICAO ANNEX 6 PART I
ICAO ANNEX 6 PART I:2022
ICAO ANNEX 6 PART II
ICAO ANNEX 6 PART II:2022
ICAO ANNEX 6 PART III
ICAO ANNEX 6 PART III:2022
ICAO ANNEX 8
ICAO ANNEX 8:2022
ICAO ANNEX 9
ICAO ANNEX 9:2022نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute