مشخصات استاندارد

ICAO 2021 استاندارد

استانداردهاي غير نظامي هوا فضا
International Civil Aviation Organization
ICAO استاندارد
A specialized agency of the United Nations the International Civil Aviation Organization (ICAO) was created in 1944 to promote the safe and orderly development of international civil aviation throughout the world. It sets standards and regulations necessary for aviation safety security efficiency and regularity as well as for aviation environmental protection. The Organization serves as the forum for cooperation in all fields of civil aviation among its 191 Member States.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 620 کد استاندارد : 067
قیمت به ریال : 84000000 سال انتشار : 2021 دسته بندی : هوا فضا
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

ICAO جدیدترین استانداردهای
ICAO 9481
ICAO 9481:2021
ICAO 9284
ICAO 9284:2021
ICAO 10147
ICAO 10147:2021
ICAO 8126
ICAO 8126:2021
ICAO 9261
ICAO 9261:2021
ICAO 9863
ICAO 9863:2021نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute