مشخصات استاندارد

IAEA 2018 استاندارد

استانداردهاي آژانس بين المللي انرژي اتمي
International Energy Atomic Agency
IAEA استاندارد
The International Atomic Energy Agency is an international organization that seeks to promote the peaceful use of nuclear energy, and to inhibit its use for any military purpose, including nuclear weapons.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 86 کد استاندارد : 065
قیمت به ریال : 14000000 سال انتشار : 2018 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

IAEA جدیدترین استانداردهای
IAEA NS-R-3
IAEA NS-R-3:2016
IAEA NS-R-5
IAEA NS-R-5:2014
IAEA NS-G-2.11
IAEA NS-G-2.11:2012
IAEA NS-G-2.12
IAEA NS-G-2.12:2009
IAEA GS-G-3.4
IAEA GS-G-3.4:2008
IAEA TS-G-1.4
IAEA TS-G-1.4:2008نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2021© Hercules Ebooks Institute