مشخصات استاندارد

FMVSS 2018 استاندارد

استانداردهاي انجمن ايمني خودرو فدرال موتور
Federal motor vehicle safety
FMVSS استاندارد
Federal Motor Vehicle Safety Standards are U.S. federal regulations specifying design construction performance and durability requirements for motor vehicles and regulated Automobile safety-related components systems and design features

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور

توضيحات : عرضه اين پکيج در قالب مجموعه اي از استانداردها ميسر است
تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 212 کد استاندارد : 059
قیمت به ریال : 84000000 سال انتشار : 2018 دسته بندی : خودرو
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

FMVSS جدیدترین استانداردهای
FMVSS 49 CFR 571 83 FR 17091
FMVSS 49 CFR 571 83 FR 17091:2018
FMVSS 49 CFR 571 83 FR 3667
FMVSS 49 CFR 571 83 FR 3667:2018
FMVSS 49 CFR 571 83 FR 16280
FMVSS 49 CFR 571 83 FR 16280:2018
FMVSS 49 CFR 571 83 FR 8647
FMVSS 49 CFR 571 83 FR 8647:2018
FMVSS 30 CFR 250 83 FR 22128
FMVSS 30 CFR 250 83 FR 22128:2018
FMVSS 49 CFR 571 83 FR 24962
FMVSS 49 CFR 571 83 FR 24962:2018نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2024© Hercules Ebooks Institute