مشخصات استاندارد

EUROCAE 2023 استاندارد

استانداردهاي الکترونيک در سيستم هاي هوايي غير نظامي اروپا
European Organization For Civil Aviation Electronics
EUROCAE استاندارد
EUROCAE is a non profit making organisation which was formed at Lucerne (Switzerland) in 1963 to provide a European forum for resolving technical problems with electronic equipment for air transport. EUROCAE deals exclusively with aviation standardisation (Airborne and Ground Systems and Equipments) and related documents as required for use in the regulation of aviation equipment and systems.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور

توضيحات : عرضه اين پکيج در قالب مجموعه اي از استانداردها ميسر است
تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 338 کد استاندارد : 058
قیمت به ریال : 420000000 سال انتشار : 2023 دسته بندی : هوا فضا
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

EUROCAE جدیدترین استانداردهای
EUROCAE ED-89A CHG 1
EUROCAE ED-89A CHG 1:2023
EUROCAE ED-112B
EUROCAE ED-112B:2023
EUROCAE ED-240A
EUROCAE ED-240A:2023
EUROCAE ED-256A
EUROCAE ED-256A:2023
EUROCAE ED-303
EUROCAE ED-303:2023
EUROCAE ED-308
EUROCAE ED-308:2023نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute