مشخصات استاندارد

EUROCAE 2022 استاندارد

استانداردهاي الکترونيک در سيستم هاي هوايي غير نظامي اروپا
European Organization For Civil Aviation Electronics
EUROCAE استاندارد
EUROCAE is a non profit making organisation which was formed at Lucerne (Switzerland) in 1963 to provide a European forum for resolving technical problems with electronic equipment for air transport. EUROCAE deals exclusively with aviation standardisation (Airborne and Ground Systems and Equipments) and related documents as required for use in the regulation of aviation equipment and systems.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور

توضيحات : عرضه اين پکيج در قالب مجموعه اي از استانداردها ميسر است
تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 319 کد استاندارد : 058
قیمت به ریال : 420000000 سال انتشار : 2022 دسته بندی : هوا فضا
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

EUROCAE جدیدترین استانداردهای
EUROCAE ED-73F CH 1
EUROCAE ED-73F CH 1:2022
EUROCAE ED-75E
EUROCAE ED-75E:2022
EUROCAE ED-87E
EUROCAE ED-87E:2022
EUROCAE ED-102B CH 1
EUROCAE ED-102B CH 1:2022
EUROCAE ED-103B
EUROCAE ED-103B:2022
EUROCAE ED-130B
EUROCAE ED-130B:2022نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute