مشخصات استاندارد

ETSI 2018 استاندارد

استانداردهاي پست و مخابرات اروپا
European Telecommunications Standards Institute
ETSI استاندارد
Representing members from 54 countries ETSI promotes worldwide standardization in telecommunications broadcasting and information technology. The work of ETSI is closely aligned with the market needs of network operators manufacturers service providers research institutions and end users.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :3 تعداد استاندارد : 20825 کد استاندارد : 056
قیمت به ریال : 21000000 سال انتشار : 2018 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

ETSI جدیدترین استانداردهای
ETSI EG 203 499 V1.1.1
ETSI EG 203 499 V1.1.1:2019
ETSI EG 203 602 V1.1.1
ETSI EG 203 602 V1.1.1:2019
ETSI EN 300 019-2-8 V2.1.8
ETSI EN 300 019-2-8 V2.1.8:2019
ETSI EN 300 132-1 V2.1.1
ETSI EN 300 132-1 V2.1.1:2019
ETSI EN 300 132-2 V2.6.1
ETSI EN 300 132-2 V2.6.1:2019
ETSI EN 300 175-1 V2.8.1
ETSI EN 300 175-1 V2.8.1:2019نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute