مشخصات استاندارد

EIA 2016 استاندارد

استانداردهاي اتحاديه صنايع الکترونبک
Electronic industries alliance
EIA استاندارد
The Electronic Industries Alliance was a standards and trade organization composed as an alliance of trade associations for electronics manufacturers in the United States. They developed standards to ensure the equipment of different manufacturers was compatible and interchangeable.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 2093 کد استاندارد : 053
قیمت به ریال : 21000000 سال انتشار : 2016 دسته بندی : برق الکترونيک
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

EIA جدیدترین استانداردهای
EIA 102.CAAA-E
EIA 102.CAAA-E:2016
EIA 102.CAEA-A
EIA 102.CAEA-A:2016
EIA 102.CAEB-A
EIA 102.CAEB-A:2016
EIA 102.CCAA-B
EIA 102.CCAA-B:2016
EIA 455-25-D
EIA 455-25-D:2016
EIA 455-104-B
EIA 455-104-B:2016نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute